Zahradní domky Mrázek

Kontakt: Jan Mrázek, Za Poštou, 500 08 Hradec Králové (výpadovka na Brno)
tel.:495 267 117, 777 782 324 email: zahradamrazek@centrum.cz
IČ: 11023432, DIČ: CZ6510231530
Otevřeno: pondělí až pátek 8.00 - 17.00

PŘED OBJEDNÁNÍM

Nejprve si vyberete vámi požadovanou dřevostavbu. S jejím výběrem vám rádi poradíme.

Poté, co si zvolíte tvar a velikost objektu, doporučujeme navštívit příslušný stavební úřad, kde provedete ohlášení stavby či územní rozhodnutí. V případě, že budete potřebovat další doklady pro povolení stavby, na stavebním úřadě získáte jejich přesný soupis.

Základy pod zahradní domky či domky na nářadí je možno připravit několika způsoby. Jsou důležité pro dosažení stability dřevostavby, zejména ukotvení domku k základu. Doporučujeme některý z těchto způsobů:

1) Betonová deska Je z hlediska stability a budoucí montáže domku nejvhodnějším řešením. Pro její zhotovení vyjdeme z půdorysných rozměrů stavby (domky srubové konstrukce), nebo z půdorysných rozměrů zkrácených z každé strany o 2cm (dřevostavby panelové konstrukce). Důležité je dodržení rovinnosti základů s odchylkou max. 5mm.

2) Betonové patky V rámci půdorysu stavby se připraví síť několika betonových patek – obvyklý rozměr patky je 20x20cm a její výška je dána hodnotou nezámrzné hloubky (obvykle 60-80cm). Po uložení betonových patek do předem připravených otvorů a jejich výškového srovnání do horizontální roviny je základ prakticky připraven. Na betonové patky je vhodné umístit hydroizolaci. Tento typ základu vyžaduje ještě montáž impregnovaných nosných hranolů (obvykle 10x10cm), které se připevní k betonovým patkám a až na ně se staví domek. Plánky na rozmístění patek dostanete při objednání domku. Základy na betonové patky je vhodné používat u svažitých terénů.

3)Zemní vruty   Zemní vruty nahrazují betonové patky- jejich rozmístění a počet je shodný jako u patek. Tento druh základu má přednost oproti betonovým základům v rychlosti montáže. Vysoká životnost zemních vrutů, jejich stabilita a dostatečná nosnost umožňují rychlou přípravu základů.

domek domek